Maalausten, kehysten, paperiteosten ja tekstiilien konservointi

Konservointi auttaa taideteoksia säilymään tuleville sukupolville. Konservointi on sekä ennaltaehkäisevää huolenpitoa taideteoksista että vaurioiden korjaamista.

Maalausten lisäksi tarjoamme myös mm. paperipohjaisten teosten, kehyksien ja tekstiilien konservointipalveluita. Alaamme ovat myös isokokoiset teokset ja laajat kokonaisuudet. Tärkeä osa palveluita ovat myös erilaiset kehysten konservointi- ja kultaustyöt sekä uusien kehysten valmistus ja kehystys.

Huolehdimme sekä yksittäisistä taideteoksista että suurista kokoelmista. Kokoelmanhallinta­palvelu auttaa taideteoksen omistajaa huolehtimaan teoksesta suunnitelmallisesti: inventoimme teokset, konservoimme hoitoa vaativat yksilöt ja varastoimme tarvittavat taideteokset.

Teosturvallisuuden takia on tärkeää, että teos konservoidaan asianmukaisesti varustelluissa ja olosuhteiltaan säädetyssä konservointi­tilassa. Konservaattoreiden ammattitaito ja konservoinnin etiikka takaavat, että teosta ja sen kehystä hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

konservoitu paperiteos

 

Kokoelman­hallintapalvelut

Kokoelman­­hallintapalvelut sisältävät teosten inventoinnin ja valokuvauksen haluamassanne paikassa ja tarvittaessa määrittelemme myös myynti- tai vakuutusarvot.

Tarjoamme myös yksinkertaista nettiselain­pohjaista kokoelman­­hallintaohjelmaa, josta omia teoksiaan voi selata tietoineen ja kuvineen. Tarvittaessa tarjoamme myös teosten turvallisen kuljetuksen ja asianmukaisen olosuhdevalvotun varastoinnin.

Olemme järjestäneet useita taideteosten myyntitapahtumia ja realisointeja. Autamme mielellämme myös tämänkaltaisissa tilanteissa.

Taiteen kokoelmanhallinta

 

Näyttely- ja ripustuspalvelut

Meiltä saat kaikki näyttelypalvelut, niihin liittyvät kuljetukset sekä teosten näyttelytarkastukset. Kansainväliset kuljetukset ja kuriiripalvelut hoidamme turvallisesti yhteistyökumppanimme kanssa.

Tarjoamme myös taideteosten museoluokan ripustuskisko­järjestelmän kaikkine tarvikkeineen metrihinnalla haluttuun paikkaan asennettuna.

Riskien hallintaan liittyy teosten oikeanlainen ja ammattitaitoinen käsittely. Tässä työssä tarvitaan mukana usein myös konservaattoria suunnittelemaan ja valvomaan, että teosten ominaispiirteiden ja materiaalien vaatimat olosuhteet otetaan huomioon vaurioiden välttämiseksi.

Näyttely- ja ripustuspalvelut

 

Taidelogistiikka ja -varastointi

Kuljetamme teoksenne Suomessa ja tarvittaessa myös ulkomailla taidekuljetuksiin tarkoitetuilla autoilla. Autoissa on ilmajousitus ja lämpötila­­säädelty kuljetustila. Myös kuriiripalvelut.

Halutessanne voimme varastoida teoksenne joko kosteus- ja lämpötila­­säädellyssä varastossa joka vastaa museo-olosuhteita tai vain lämpötila­­säädellyssä tilassa.

Olosuhteita valvotaan jatkuvasti.

Taidelogistiikka ja taidevarasto

 

© 2024 Prima Art
webDesign: Mekanismi »